กระบวนการผลิต

การเตรียมวัตถุดิบ

140 × 140
140 × 140
140 × 140
140 × 140

ตัดวัสดุ

140 × 140
140 × 140
140 × 140
140 × 140

จัดทำ

140 × 140
140 × 140
140 × 140
140 × 140

เฟรมโบว์ลิ่ง

140 × 140
140 × 140
140 × 140
140 × 140

การตรวจสอบคุณภาพ

140 × 140
140 × 140
140 × 140
140 × 140

การฉีดพลาสติกแก้ว

140 × 140
140 × 140
140 × 140
140 × 140

บรรจุภัณฑ์และกอง

140 × 140
140 × 140
140 × 140
140 × 140

จัดส่ง

140 × 140
140 × 140
140 × 140
140 × 140